Tuyển dụng

Honda Ôtô Long An tuyển dụng tư vấn bán hàng
15-03-2019, 13:18
Honda Ôtô Long An tuyển dụng 7 tư vấn bán hàng trong tháng 3 
Honda Ôtô Long An tuyển dụng nhiều vị trí trong tháng 2
14-02-2019, 16:20
Với phương châm nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi, là ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển, Honda Ôtô Long An luôn chào đón những ứng viên có chuyên môn, có tâm ...
Honda Ôtô Long An – Tân An thông báo tin tuyển dụng
31-10-2018, 14:42
Căn cứ kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển công ty, Honda Ôtô Long An – Tân An xin thông báo các vị trí đang cần tuyển dụng