BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda CR-V LSE
1,138,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
998,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,048,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,118,000,000 VNĐ
Honda City RS
599,000,000 VNĐ
Honda City L
569,000,000 VNĐ
Honda City G
529,000,000 VNĐ
Honda City E
499,000,000 VNĐ
Honda Civic E
730,000,000 VNĐ
Honda Civic G
770,000,000 VNĐ
Honda Civic RS
870,000,000 VNĐ
Honda Accord 2.4
1,319,000,000 VNĐ
Honda Brio RS 2 màu
452,000,000 VNĐ
Honda Brio GS
448,000,000 VNĐ
Honda Brio G
418,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đỏ
831,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Trắng ngọc
831,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Đen
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 L Xám
826,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đỏ
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Trắng ngọc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Trắng bạc
876,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Xám
871,000,000 VNĐ
Honda HR-V 1.5 RS Đen
871,000,000 VNĐ