BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda Accord 2.4
1,203,000,000 VNĐ
786,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 V
544,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 VX
594,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 RS
624,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
973,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,013,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,083,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
763,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 G
831,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 L
903,000,000 VNĐ
Honda City 1.5
559,000,000 VNĐ
Honda City 1.5 TOP
599,000,000 VNĐ
418,000,000 VNĐ