BẢNG GIÁ XE Ô TÔ

Tên xe Phiên bản Giá xe ô tô
Honda Jazz 1.5 V
544,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 VX
594,000,000 VNĐ
Honda Jazz 1.5 RS
624,000,000 VNĐ
Honda HRV L
866,000,000 VNĐ
Honda HRV G
786,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 E
983,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 G
1,023,000,000 VNĐ
Honda CR-V 1.5 L
1,093,000,000 VNĐ
Honda City 1.5
559,000,000 VNĐ
Honda City 1.5 TOP
599,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 E
729,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.8 G
789,000,000 VNĐ
Honda Civic 1.5 RS
929,000,000 VNĐ
Honda Accord 2.4
1,319,000,000 VNĐ
Honda Brio RS 2 màu
452,000,000 VNĐ
Honda Brio GS
448,000,000 VNĐ
Honda Brio G
418,000,000 VNĐ